hondensport

Sample Drop Down Module

This is an example of a module published to the drop_down row. This row contains 6 modules. To enable the drop down simple publish any module to any of the drop_down_x positions.

Kampioenschappen

Inteeltcoëfficiënt (IK)
Inteelt beschrijft elke vorm van paren van aan elkaar verwante dieren. Een dier (of mens) heeft van elk gen twee exemplaren, één daarvan heeft het dier van de vader gekregen, het andere gen komt van de moeder. Anders gezegd komt de helft van de genen van de vader en de andere helft van de genen komt van de moeder. Bij inteelt wordt de kans op twee identieke genen groter. Wanneer bijvoorbeeld een zus en broer met elkaar gekruist worden, is er een kans van 25% dat de dieren hetzelfde gen doorgeven aan hun nakomeling.

Om de mate van inteelt in een individu te berekenen, wordt gebruik gemaakt van de inteeltcoëfficiënt (F). De inteeltcoëfficiënt geeft aan hoeveel procent van de genen in beide sets (het genenpakketje van de vader en het genenpakketje van de moeder) identiek is door afstamming. In dit onderzoek is de inteeltcoëfficiënt over vijf generaties berekend.

Ouderschapsverlieswaarde (AVK)
Na de inteeltcoëfficiënt is de ouderschapsverlieswaarde, ook AVK genoemd, bepaald. Bij het bepalen van de inteeltcoëfficiënt wordt er geen rekening gehouden met mogelijk genenverlies in eerdere generaties. Bij de inteeltcoëfficiënt wordt alleen gekeken naar gemeenschappelijke voorouders van de ouders, dus voorouders die zowel aan vaders- als aan moederskant voorkomen. Voorouders die maar aan één kant meerdere keren voorkomen, tellen niet mee voor de inteeltcoëfficiënt. Met alleen de inteeltcoëfficiënt is er daardoor geen compleet plaatje te geven van de genetische kwaliteit van een hond. De AVK coëfficiënt geeft het voorspelde verlies van genen aan en zo kan inteelt in eerdere generaties aangetoond worden.

De afkorting AVK komt van het Duitse Ahnenverlustkoeffizient. Als Nederlandse term wordt in dit verslag de ouderschapsverlieswaarde of AVK-coëfficiënt aangehouden.

De AVK wordt berekend door het aantal unieke voorouders te delen door het totaal aantal mogelijke voorouders. Hierdoor worden ook voorouders die maar één kant van de stamboom meerdere keren voorkomen in de berekening mee genomen. In dit onderzoek is de AVK over vijf generaties berekend. In een stamboom van vijf generaties kunnen maximaal 62 verschillende voorouders voorkomen (namelijk 2 ouders, 4 grootouders, 8 overgrootouders, etc) In de meeste gevallen is het aantal unieke voorouders kleiner dan 62, doordat dieren meerdere keren in een lijn gebruikt worden.

Subcategorieën

Werkhond sporthond

De briard is een herdershond die volgens de F.C.I. is ingedeeld in de werkhondenklasse. Al generaties lang probeer ik briards te fokken, die niet zozeer veel temperament hebben, maar die een geschikt temperament hebben niet alleen als sportieve gezinshond, maar waarmee je ook succesvol hondensport kunt beoefenen, welke tak van hondensport dan ook.

https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/sporten-met-je-hond/

F.C.I.- Wikipedia

De Fédération Cynologique Internationale (FCI) is een wereldwijd overkoepelend orgaan op het gebied van rashonden (kynologie). De FCI is een samenwerkingsverband van een groot aantal nationale kennelclubs.

De Nederlandse Raad van Beheer en de Belgische Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus zijn aangesloten bij de FCI.

IPO (Internationale Prüfungs Ordnung)

briards "du Lion d'Orange in het bezit van het IPO diploma zijn:

  • Maxima IPO1,
  • Amulette IPO1,
  • Ajax IPO3 en zijn zoon Kruif de la Maison Echaruq IPO3,
  • Valiant Aramis IPO1

Iedereen  die  zijn  hond  opleidt  en met  hem  sport  beoefend  moet  dit  op  een  zodanige  wijze  doen  dat  de grootst mogelijke harmonie bereikt wordt tussen mens en hond.
Het  doel  van  de  opleiding  is  het  benutten  van  alle  leermogelijkheden  van  de  hond.

IPO (Internationale Prüfungs Ordnung) is een sportdiploma voor de werkhondenrassen van de FCI.  IPO bestaat uit verdedigingswerk/pakwerk, speuren en appèl .

Met de kwalificaties (U), uitmuntend,  (V), voldoende of (O), onvoldoende wordt de DZB(Drift, Zelfverzekerdheid,Belastbaarheid )gewaardeerd.

https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/sporten-met-je-hond/werkhond-ipo/

partners in de hondensport

De vaders van briards "du Lion d'Orange" in het bezit van een sportcertificaat:

Aron Anao Nacambel - IPO1
Druwen de l'Avenue du Miel - IPO3
Heraut de la Maison Echaruq - Mondio 2
O'P'tit Loup Fauve de la Chaume du Bois Dieu - Ring
Zidane du Noble Nid - IPO3
Bourbon de la Maison Louis d'Or - IPO1
Picon Bière des Plaines de Brotonne - Ring
Gillian des Plaines de Brotonne (- Behendigheid)

uv-examen (Uithoudingsvermogen proef)

Het UV examen (Uithoudingsvermogen proef)

briards "du Lion d'Orange in het bezit van het UV diploma zijn:

Mioche, Royale Mascotte, Rocco, Ursine Kyra, Ulani, Vigo Noël

Het UV examen houdt in dat u 20 kilometer fietst met de hond naast de fiets. Met een gemiddelde snelheid van 12-15 km p/u. (afdeling A, de loopoefening). Ook moet de hond nog een aantal appél oefeningen uitvoeren, om te zien of de hond nog attent genoeg is en niet helemaal uitgeput. (afdeling B, de gehoorzaamheidoefening, waarbij de geleider het los volgen demonstreert volgens het IPO 1 programma.) Is dit alles gelukt, dan heeft u met uw hond er een diploma bij.

Van honden, die deze prestatie zonder moeite verrichten, kan aangenomen worden, dat zij lichamelijk gezond zijn en zij bepaalde door ons verlangde eigenschappen bezitten, welke belangrijk zijn voor werkhonden en voor honden die voor de fokkerij gebruikt worden. Er worden hierbij buitengewone eisen gesteld aan hart en longen en aan de bewegingsorganen zelf. Ook zullen andere eigenschappen zoals temperament en hardheid hierbij tot uiting komen.

https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/sporten-met-je-hond/uithoudingsvermogenproef/

overige sporten

ook andere sporten werden of worden beoefend door "briards du Lion d'Orange".
o.a.
Behendigheid/Agility -  Milord Héraut, Amélie, Ulani e.a.
G&G3 - Rocco, Resplandor
VZH - Mioche, Royale Mascotte e.a.