briards "du Lion d'Orange"

Sample Drop Down Module

This is an example of a module published to the drop_down row. This row contains 6 modules. To enable the drop down simple publish any module to any of the drop_down_x positions.

Kampioenschappen

Inteeltcoëfficiënt (IK)
Inteelt beschrijft elke vorm van paren van aan elkaar verwante dieren. Een dier (of mens) heeft van elk gen twee exemplaren, één daarvan heeft het dier van de vader gekregen, het andere gen komt van de moeder. Anders gezegd komt de helft van de genen van de vader en de andere helft van de genen komt van de moeder. Bij inteelt wordt de kans op twee identieke genen groter. Wanneer bijvoorbeeld een zus en broer met elkaar gekruist worden, is er een kans van 25% dat de dieren hetzelfde gen doorgeven aan hun nakomeling.

Om de mate van inteelt in een individu te berekenen, wordt gebruik gemaakt van de inteeltcoëfficiënt (F). De inteeltcoëfficiënt geeft aan hoeveel procent van de genen in beide sets (het genenpakketje van de vader en het genenpakketje van de moeder) identiek is door afstamming. In dit onderzoek is de inteeltcoëfficiënt over vijf generaties berekend.

Ouderschapsverlieswaarde (AVK)
Na de inteeltcoëfficiënt is de ouderschapsverlieswaarde, ook AVK genoemd, bepaald. Bij het bepalen van de inteeltcoëfficiënt wordt er geen rekening gehouden met mogelijk genenverlies in eerdere generaties. Bij de inteeltcoëfficiënt wordt alleen gekeken naar gemeenschappelijke voorouders van de ouders, dus voorouders die zowel aan vaders- als aan moederskant voorkomen. Voorouders die maar aan één kant meerdere keren voorkomen, tellen niet mee voor de inteeltcoëfficiënt. Met alleen de inteeltcoëfficiënt is er daardoor geen compleet plaatje te geven van de genetische kwaliteit van een hond. De AVK coëfficiënt geeft het voorspelde verlies van genen aan en zo kan inteelt in eerdere generaties aangetoond worden.

De afkorting AVK komt van het Duitse Ahnenverlustkoeffizient. Als Nederlandse term wordt in dit verslag de ouderschapsverlieswaarde of AVK-coëfficiënt aangehouden.

De AVK wordt berekend door het aantal unieke voorouders te delen door het totaal aantal mogelijke voorouders. Hierdoor worden ook voorouders die maar één kant van de stamboom meerdere keren voorkomen in de berekening mee genomen. In dit onderzoek is de AVK over vijf generaties berekend. In een stamboom van vijf generaties kunnen maximaal 62 verschillende voorouders voorkomen (namelijk 2 ouders, 4 grootouders, 8 overgrootouders, etc) In de meeste gevallen is het aantal unieke voorouders kleiner dan 62, doordat dieren meerdere keren in een lijn gebruikt worden.

Intro

Deze kleinschalige briardkennel fokt af en toe een nestje fauve briardpuppies volgens de richtlijnen van de briardclub.

De briard is een herdershond die is ingedeeld in de werkhondenklasse. Al generaties lang probeer ik briards te fokken, die niet zozeer veel temperament hebben, maar die een geschikt temperament hebben waarmee je succesvol hondensport kunt beoefenen, welke tak van hondensport dan ook. 

Helaas wordt er in het algemeen vooral op schoonheid gefokt, waardoor de voor mijn teefjes gewenste dekpartners schaars zijn. Bij voorkeur zoek ik steeds naar reuen die zich in de hondensport bewezen hebben door het behalen van een IPO3 certificaat. Hiervan zijn er slechts weinigen,en dan moeten ze ook nog voldoen aan mijn overige eisen, oa. het hebben van een stamboom met de gewenste voorouders en het voldoen aan gezondheidseisen, waaronder het ontbreken (voor zover bekend en mogelijk) van voorouders die nakomelingen hebben gegeven die lijden aan EU. Tot nu toe voldeden ze daarbij ook nog ruimschoots aan de schoonheidseisen!

de leeuw van oranje , een naam met een knipoog.   knipoogleeuw

De naam "du Lion d'Orange" is een verwijzing naar de herkomst van deze briardkennel (de leeuw in het Nederlandse wapen). De Koning der Dieren met zijn weelderige, oranje manen. Een majestueus dier, in een hechte groep levend. En, met franse roots. Zo moedig als een leeuw; dat is zoals wij onze briards wensen...   wapen

briards "du Lion d'Orange" - slideshow

http://www.moniquejansen.eu/images/MoniqueJansen/briards/Amulette2015.jpg